Przerwy w pracy przedszkoli

Przerwy w pracy przedszkoli

SZANOWNI RODZICE

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Ozimka w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli

i oddziałół przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek w roku szkolnym 2021/2022.

 do góry