Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 05:36:16

Integracja

Podstawą integracji jest wspólna zabawa i nauka dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
Nauczyciel czuwa nad jej przebiegiem i organizuje różne formy aktywności.


Integracja jest szansą dla osób niepełnosprawnych, aby ich deficyty nie decydowały o kontaktach międzyludzkich. Działalność integracyjna jest szansą na wejście dzieci do szerszego środowiska niż rodzina, na uzyskanie akceptacji i tolerancji dla swojej inności, na zdobycie poczucia, że jest się innym co nie znaczy gorszym. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku stara się sprostać wyzwaniom jakie stawia się przed placówką integracyjną. Organizacja pracy przedszkola opiera się na Statucie Przedszkola, który jest zgodny z ustawą o systemie oświaty.

Nasze przedszkole jest placówką o działalności integracyjnej. Oznacza to, że wszyscy pracownicy są zobowiazani do stworzenia dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym optymalnych warunków do rozwoju i osiągania sukcesów, a co za tym idzie takiego poziomu gotowości do nauki, który umożliwi osiąganie dzieciom sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji.

ZALETY INTEGRACJI


Nauczyciele:

Dzieci z naszego przedszkola z powodzeniem prezentują swoje umiejętności poza murami przedszkola. Biorą udział w konkursach i festiwalach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Nauczyciele i dzieci systematycznie współpracują z:

Posiadamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości, które stale urozmaicamy i wzbogacamy. Tradycją stały się festyny rodzinne, obchody charakterystyczne dla Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia i wiele innych.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: bok@pro3w.pl
Data publikacji: 2012-01-10 12:03:00
Wyświetl historię zmian