Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-08 00:57:52

Grupa Skrzaty 2015/2016

Wróżby andrzejkowe

Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja...

Czary - mary wosku lanie

co ma stać się, niech się stanie.