Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-04 22:47:13

Grupa Skrzaty 2015/2016

Żegnamy zimę - witamy wiosnę.

Ruszamy gromadą wesołym pochodem

niesiemy Marzannę na konkurs

zorganizowany przez Dom Kultury w Ozimku.

W oczekiwaniu na werdykt jury śpiewaliśmy piosenkę:

"Marzanna rosła, aże urosła jak sosna, jak sosna..."

Za najciekawszy korowód marzankowy zajęliśmy I miejsce.