Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-04 23:43:29

Grupa Skrzaty 2015/2016

Zabawy w małych grupach

Znakomitym sposobem wyzwalania aktywności dziecka, na każdym poziomie jego rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego jest zabawa. Szczególnie cenna jest zabawa w małych grupach, która stwarza możliwość przeżywania różnych stanów emocjonalnych. Jest okazją do przeżywania radości, a także przybrać wymiar pracy dziecka, której oddaje się ono w trakcie codziennego pobytu w grupie. Wspólne zabawy, wspólne działania pomagają rozwijać zdolność pokonywania trudności, napięć, rozwiją koncentrację uwagi, chęć podejmowania wysiłku, wytrwałość, obowiązkowość i ambicję.