Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-05 00:08:05

Grupa Skrzaty 2015/2016

Konkurs plastyczny "Jakie znasz zawody"

Dzieci brały udział w Ogólnopolskim Konkursie "Jakie znasz zawody?" zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Zadaniem konkursowym było stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Za udział w tym konkursie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.