Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 06:05:10

Grupa Motylki 2016/2017

Poznajemy zawody kobiet

W drugim tygodniu marca w związku z Dniem Kobiet rozmawiamy o pracy domowej i zawodowej wykonywanej przez kobiety oraz o ulubionych zajęciach i zabawach dziewczynek.