Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-04 22:25:01

Motylki 2017/2018

Wycieczka do Gospodarstwa Agroturytsycznego GIPROL