Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-08 01:38:54

Motylki 2018/2019

Dzień słońca -żółty dzień