Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 05:25:32

Motylki 2018/2019

Dzień słońca -żółty dzień