Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

e-mail:
www: pp2.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-04 23:33:39

Dyżur wakacyjny 2020

W związku z zapytaniem Rodziców o terminy przerw w pracy przedszkoli informujemy, że decyzję w tym zakresie pozostawiono dla nowego Burmistrza, o której niezwłocznie zawiadomimy.