Koronawirus

KOMUNIKAT

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

.

INFORMUJEMY WSZYSTKICH RODZICÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW , ŻE ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

                                                       ZAWIESZONE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU W OKRESIE :  

                                                                   OD DNIA 16 MARCA BR. (poniedziałek) DO odwołania

ZGODNIE Z PRZEKAZANYMI INFORMACJAMI PROSIMY – NA CZAS ZAWIESZENIA DZIAŁALNOSCI PRZEDSZKOLA ZAPEWNIĆ DZIECIOM OPIEKĘ W DOMU .

.

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA NA OKRES OD 25.05.2020 DO 07.06.2020

GŁÓWNE ZASADY ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ SPRAWOWANIA.

  • Pierwszeństwo w dostępie do opieki przedszkolnej mają :                

- dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

następnie :

       - dzieci rodziców samotnie wychowujących , pracujących czynnie

       - dzieci obojga rodziców aktywnie czynnych zawodowo.

  • W przypadku innych dzieci – w zależności od ilości wolnych miejsc.

Bardzo prosimy rodziców, którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia dziecka w dniach 25.05.2020 - 07.06.2020 o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie zarówno oświadczenia jak i klauzuli RODO.

Podpisane oświadczenie i klauzulę RODO proszę przynieść rano w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do przedszkola - bez oświadczenia dziecko nie będzie przyjęte!!!

Rodzicu!

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola odpowiednio je do tego przygotuj,szczególnie uprzedż je , że Państwo nie wchodzicie z nim do części właściwej przedszkola (pozostajecie tzw przedsionku).

Dzieci są bardzo mądre, rozważne i nie będzie stanowiło to dla nich problemu, jeśli zostaną przez Państwa przygotowani do zmian, które napotkają.

  • Data aktualizacji: 2020-07-15 08:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 650 009