REKRUTACJA 2022 / 2023

spotkanie adaptacyjne

Zapraszamy 

na spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców

24 sierpnia 2022 o godz. 16.00

Dni adaptacyjne w przedszkolu - propozycje zabaw z dziećmi

 do góry