Dyżur wakacyjny 2019

Rodziców chcących skorzystać z opieki przedszkolnej dla dziecka w okresie wakacji letnich (lipiec-sierpień 2019), informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr BO.0050.173.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 20.12.2018 przedszkola będą dyżurować następująco:

PP 2 Ozimek (ul. Korczaka) - od 01.07.2019 do 15.07.2019 oraz od 01.08.2019 do 16.08.2019 (11 +11 =22 dni)

Oddział przedszkolny przy SP 3 (ul. Korczaka) - od 01.07.2019 do 12.07.2019 (10 dni)

PP 4 Ozimek (ul. Dmowskiego) - od 16.07.2019 do 31.07.2019 (12 dni)

PP 3 Dylaki, PP 5 Krasiejów i PP 6 Szczedrzyk - od 19.08.2019 do 30.08. 2019 (10 dni)

Rodzic powinien zgłosić dziecko na dyżur wypełniając "Kartę zgłoszenia" + inne dokumenty obowiązujące i złożyć ją wyłącznie w terminie: 03.06.2019 - 14.06.2019 w wybranym przedszkolu.

W przypadku wyboru kilku przedszkoli - w każdym przedszkolu osobno.

Karta wypełniona nieprawidłowo i z widocznymi brakami - nie będzie przyjęta.

Ilość miejsc - ograniczona (PP 2 - 100).

W przypadku większej liczby dzieci chętnych niż miejsc w danym przedszkolu, o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą:

- oświadczenie obojga rodziców o zatrudnieniu

- kolejność zgłoszeń.

Lista dzieci przyjętych na dyżur zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 19.06.2019 r. o godz. 13.00 (środa).

Kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny oraz dokumenty RODO i wzór oświadczenia o zatrudnieniu są zamieszczone w linkach poniżej.

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 18:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 517 401