Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela

OGŁOSZENIE O  NABORZE  NA STANOWISKO OBSŁUGI -  POMOC NAUCZYCIELA

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

ogłasza nabór na stanowisko obsługi – pomoc nauczyciela

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, ul. Korczaka 10.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – na rok szkolny 2022/2023
 3. Czas pracy – 30 godz. tygodniowo.
 4. Rozpoczęcie pracy -  01.09.2022r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

Wymagania  dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:

 1. pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 2. spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
 3. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
 4. utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 6. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,
 7. inne zlecone przez dyrektora.

 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 )

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2022 r.

Oferty należy przesłać na adres: info@pp2.ozimek.pl, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu przedszkola.

 

 

 do góry