• Dyrektor przedszkola mgr Katarzyna Kaczmarska-nauczyciel dyplomowany
  • -   nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog
 • mgr Renata Galant-nauczyciel dyplomowany
  • -   nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, pedagog spacjalny i terapeuta
 • mgr Ewa Wojtas-nauczyciel dyplomowany
  • -   nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog
 • mgr Aleksandra Janerka-nauczyciel mianowany
  • -   nauczyciel filologii polskiej, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
   terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • mgr Iwona Namyślak-nauczyciel dyplomowany
  • -   nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, tyflopedagog, oligofrenopedagog - edukacja i rehabilitacja osób
   niepełnosprawnych intelektualnie, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, zarządzanie oświatą
 • mgr Martina Joschko-nauczyciel kontraktowy
  • -   nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • mgr Barbara Werner-nauczyciel dyplomowany
  • -   nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną, logopeda, oligofrenopedagog i terapeuta, nauczyciel wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych
 • mgr Małgorzata Szabat-nauczyciel dyplomowany
  • -   nauczyciel eukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Dominika Włoch-nauczyciel kontraktowy
  • -   nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagogiki małego dziecka
 • mgr Bożena Michalak-nauczyciel dyplomowany
  • -   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Jolanta Woźnica-nauczyciel kontraktowy
  • -   nauczyciel edukaci wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog
 • mgr Jagoda Marek-Gajda-nauczyciel dyplomowany
  • -   nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel wczesnego wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Katarzyna Abrahamczyk
  • -   nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego
 • mgr Miriam Gajda-Klama-nauczyciel kontraktowy
  • -   specjalista psycholog
 do góry