Podstawą integracji jest wspólna zabawa i nauka dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
Nauczyciel czuwa nad jej przebiegiem i organizuje różne formy aktywności.


Integracja jest szansą dla osób niepełnosprawnych, aby ich deficyty nie decydowały o kontaktach międzyludzkich. Działalność integracyjna jest szansą na wejście dzieci do szerszego środowiska niż rodzina, na uzyskanie akceptacji i tolerancji dla swojej inności, na zdobycie poczucia, że jest się innym co nie znaczy gorszym. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku stara się sprostać wyzwaniom jakie stawia się przed placówką integracyjną. Organizacja pracy przedszkola opiera się na Statucie Przedszkola, który jest zgodny z ustawą o systemie oświaty.

Nasze przedszkole jest placówką o działalności integracyjnej. Oznacza to, że wszyscy pracownicy są zobowiazani do stworzenia dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym optymalnych warunków do rozwoju i osiągania sukcesów, a co za tym idzie takiego poziomu gotowości do nauki, który umożliwi osiąganie dzieciom sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji.

ZALETY INTEGRACJI

 • dzieci zdrowe są wzorem do naśladowania dla niepełnosprawnych kolegów,
 • dzieci niepełnosprawne pokonują trudności, odkrywają swoje zdolności, budują obraz własnej osoby, wzmacniają wiarę we własne siły, utwierdzają się w przekonaniu, że mogą być zaakceptowane takimi jakimi są,
 • dzieci zdrowe wyzbywają się egoizmu, rozumieją potrzeby innych, odkrywają radość z dawania i pomagania,
 • między dziećmi zanika niezdrowa rywalizacja,
 • łagodzi obyczaje,
 • uczy cierpliwości, taktu, rozwija odpowiedzialność i opiekuńczość,
 • dzieci dostrzegają różnice mrędzy ludźmi i traktują je naturalnie.

Nauczyciele:

 • prowadzą obserwacje diagnostyczne (ustalają aktualny poziom rozwoju dziecka),
 • ustalają programy pedagogiczno - terapeutyczne i realizują je,
 • organizują zajęcia otwarte dla rodziców,
 • organizują specjalne formy zabawowe, imprezy okolicznościowe, wycieczki,
 • współpracują z rodzicami dziecka.

Dzieci z naszego przedszkola z powodzeniem prezentują swoje umiejętności poza murami przedszkola. Biorą udział w konkursach i festiwalach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Nauczyciele i dzieci systematycznie współpracują z:

 • Domem Kultury,
 • Przedszkolem Integracyjnym w Namysłowie,
 • Przedszkolem Integracyjnym w Opolu,
 • Przedszkolami w Rymarowie (Czechy)
 • Komisariatem Policji,
 • Urzędem Pocztowym,
 • Biblioteką Publiczną,

Posiadamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości, które stale urozmaicamy i wzbogacamy. Tradycją stały się festyny rodzinne, obchody charakterystyczne dla Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia i wiele innych.

 do góry