PROGRAMY, METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY W NASZYM PRZEDSZKOLU


Realizujemy program - dla dzieci wszystkich grup wiekowych, w tym dzieci niepełnosprawnych wybrany z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz program autorski "Uczymy się żyć razem".

Pracujemy według założeń licznych innowacji pedagogicznych opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola:

"Dziedzictwo kulturowe w regionie opolskim" - dostarczanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego regionu , włączanie dzieci i ich rodziców do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach wspólnoty przedszkolnej, lokalnej i regionalnej.

"Przedszkole bezpieczne na drodze" - dostarczanie dzieciom wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa.

"Do przedszkola czas" - ułatwianie dzieciom adaptacji do 'środowiska przedszkolnego.

"Ekoludek w przedszkolu" rozbudzanie świadomości ekologicznej. Uwrażliwianie na piękno przyrody.

"Zaciekawić dzieci książką' - rozbudzanie zainteresowania tekstem literackim, kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności.

"Rozplątywanie języka" - wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

"W zdrowym ciele zdrowy duch" - kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń i higieniczno-kulturalnych, rozumienie zasad prawidłowego odżywiania, wyrabianie sprawności ruchowej.

"Rozwijamy inteligencję emocjonalną u dzieci" - nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji własnych i innych ludzi, przygotowanie dzieci do podejmowania różnorodnych ról społecznych ,. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi.

"Przedszkolak wkracza do Europy" - poznawanie rzeczywistości społeczno-kulturowej krajów należących do Unii Europejskiej, kształtowanie postaw proeuropejskich.

W stosunku do dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci z trudnościami w nauce, niepełnosprawne intelektualnie, zdolne) realizujemy indywidualne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

 do góry