JĘZYK ANGIELSKI W DOMU

ENGLISH AT HOME

W ramach nauki języka angielskiego (język obcy nowożytny) zachęcamy rodziców do pracy z dzieckiem w zakresie:

- powtórzenia słownictwa związanego z nazwami zwierząt:

5,6-latki: lion [lajon]-lew, elephant [elefant]-słoń, giraffe [dżiraf]- żyrafa, monkey [manki]-małpa, parrot [perot]-papuga, fox [foks]-lis, deer [dir]-jeleń, hare [her]-zając, owl [ołl]-sowa, boar [bor]-dzik

3,4-latki: lion [lajon]-lew, elephant [elefant]-słoń, monkey [manki]-małpa, fox [foks]-lis, deer [dir]-jeleń, hare [her]-zając

- utrwalenia liczenia:

5,6-latki: 1-12  3,4-latki: 1-10

one [łan] - 1, two [tu] - 2, three [fri] - 3, four [for] - 4, five [fajf] - 5, six [siks] - 6, seven [sewen] - 7, eight [ejt] - 8, nine [najn] - 9, ten [ten] - 10, eleven [ilewen] - 11, twelve [tłelf] - 12

 Piosenki :

https://youtu.be/b0NHrFNZWh0  zwierzątka

https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ  cyfry

 do góry